Monday, 14 November 2011

Pinjaman buku teks 2012 Tingkatan 3 ke Tingkatan 4

Bertarikhkan 15-11-2011, pelajar-pelajar tingkatan 3 telah didedarkan buku teks tingkatan 4 dimana tahun 2012 akan diduduki  pada oleh mereka tahun hadapan . Semua pelajar tingkatan 3 dengan berhemah menunggu dihadapan bilik SPBT mengambil buku teks . Walaupun keadaan agak sesak namun perkara ini dapat berakhir dengan mudah dan cepat kerana kebitaraan pengawas SPBT menjalankan tugas.

No comments:

Post a Comment